Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
comes jde
comestible potravina
comestible poživatina
comestibles potraviny
comet kometa
cometary kometový
cometic kometární
comets komety
comeuppance zasloužený trest
comfit bonbon
comfort útěcha
comfort komfort
comfort podpořit
comfort pohodlí
comfort utěšovat
comfort utěšit
comfort station veřejný záchod
comfortable komfortní
comfortable pohodlný
comfortable příjemný
comfortable spokojený
comfortable income dostatečný příjem
comfortably pohodlně
comfortably komfortně
comforted uklidněný
comforted utěšený
comforted uklidnil
comforted utěšil
comforter utěšitel
comforter prošívaná pokrývka
comforting utěšující
comforting uklidňující
comfortless neutěšený
comfortless bezútěšný
comfrey kostival
comfy pohodlný
comic komiks
comic komediální
comic směšný
comic žertovní
comic komik
comic komický
comic humorný
comic book kniha komiksů
comic strip kreslené příběhy
comic strip comics
comical směšný
comical komický
comicality směšnost
comicality komičnost
comically žertovně
comically komicky
comics komiks
coming nastávající
coming přicházející
coming nadcházející
coming přichází
coming out veřejné přihlášení k vlastní homosexualitě
coming out of our ears mít něčeho příliš
coming out of your yin yang mít něčeho příliš
coming up roses vše funguje skvěle
comity zdvořilost
comity shoda
comma čárka
command přikázat
command rozkazovat
command rozkázat
command pokyn
command ovládat
command nařídit
command dosáhnout
command vynutit si
command operační
command docílit
command povel

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy