Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
addressed oslovený
addressed adresováno
addressee adresát
addressees adresáti
addresser adresář
addresses adresy
addressing adresování
Addressograph stroj na psaní adres
adds přidává
adduce uvést
adduce reasons uvést důvody
adduced uvedeno
adduct adukt
adduct přitahovat
adduct otáčet dovnitř
adduction addukce
adduction přitažení
adductor sval přitahovač
Adeline Adeline
Aden Aden
adenine adein
adenitis adenitida
adenocarcinoma adenokarcinom
adenoid adenoidní
adenoidal adenoidní
adenoids nosní mandle
adenoma adenom
adenomyosis adenomyóza
adenosine adenosin
adenovirus adenovirus
adept znalec
adept adept
adept zkušený
adept obratný
adept znalý
adept zdatný
adept zběhlý
adept mistr
adequacy přiměřenost
adequate dostačující
adequate dostatečný
adequate adekvátní
adequate postačující
adequate přiměřený
adequately přiměřeně
adequately adekvátně
adermin pyridoxin
adermin vitamin B6
adermin adermin
adhere dodržovat
adhere lnout
adhered držený
adhered dodržovaný
adherence věrnost
adherence lpění
adherence přilnavost
adherence to věrnost
adherent stoupenec
adherent přívrženec
adherent lnoucí
adherent přirostlý
adherent přilnavý
adherent adherentní
adherents stoupenci
adherents přívrženci
adherer stoupenec
adhering lnutí
adhering dodržování
adhesion srůst
adhesion přilnavost
adhesion adheze
adhesive lepicí
adhesive přilnavý
adhesive adhezní
adhesive lepidlo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy