Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
command příkaz
command kontrolovat
command poručit
command velení
command velitelství
command velet
command rozkaz
command and control. direktivní řízení (příkaz a kontrola)
command economy direktivní ekonomika
command economy příkazová ekonomika
command line příkazový řádek
command module řídící modul
command post velitelské stanovišt
commandant velitel
commanded rozkazoval
commanded poručil
commanded přikázal
commanded velel
commandeer přivlastnit si
commander velitel
commanders velitelé
commandership vrchní velitelství
commandery velitelství
commandery komandérství
commanding velící
commanding vedoucí
commanding nařízení
commanding position výhodně položené místo
commanding position strategická pozice
commanding view široký výhled
commandingly panovačně
commandment přikázání
commandments přikázání
commando komando
commands příkazy
commas čárky
commemorate připomínat
commemorate oslavovat
commemorated připomínal
commemorated oslavoval
commemorating pamětní
commemoration připomínka
commemorative pamětní
commence započít
commence zahájit
commence začít
commenced zahájil
commencement začátek
commencement promoce
commencement zahájení
commences zahajuje
commencing zahajující
commend chválit
commendable chvalitebný
commendable chválihodný
commendably chvalitebně
commendation chvála
commendation uznání
commendatory pochvalný
commendatory doporučující
commended chválil
commensalism symbióza
commensurability souměřitelnost
commensurability soudělnost
commensurable úměrný
commensurable souměřitelný
commensurable soudělný
commensurate souměřitelný
commensurately souměřitelně
commensurateness souměřitelnost
comment komentovat
comment kritizovat
comment komentář
comment poznámka
commentaries komentáře

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy