Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
commentary komentář
commentary výklad
commentate komentovat
commentator komentátor
commentators komentátoři
commented komentovaný
commenting komentování
comments poznámky
commerce obchod
commercial obchodní
commercial reklama
commercial komerční
commercial at zavináč
commercial bank komerční banka
Commercial code Obchodní zákoník
commercial law obchodní právo
commercial loan obchodní půjčka
commercial loan komerční půjčka
commercial paper cenný papír
commercialisation komercializace
commercialise komercializovat
commercialised komercializovaný
commercialism komercialismus
commercialization komercializace
commercialize komercializovat
commercialize komercializovat
commercialized komercializovaný
commercialized komercializoval
commercially komerčně
commercials reklamy
commie komouš
commination hrozba
commingle smísit
comminute rozmělnit
comminute rozdrtit
comminute rozetřít
comminution rozmělňování
comminution rozdrcení
commiserate politovat
commiserated politoval
commiseration soucit
commiserations politování
commiserative soucitný
commissar komisař
commissar politický komisař
commissariat komisariát
commissary proviantní středisko
commission pověřit
commission poslání
commission oprávnění
commission odměna
commission provize
commission zplnomocnit
commission zplnomocnění
commission zmocnit
commission úkol
commission pověření
commission provize
commission výbor
commission úřad
commission propůjčení důstojnické hodnosti
commission jmenovací listina důstojníka
commission komise
commissionaire vrátný
commissioned zmocněný
commissioned pověřený
commissioned objednaný
commissioned officer důstojník
commissioner zmocněnec
commissioner komisař
commissioning pověření
commissioning uvedení do provozu
commissions výbory
commissions komise
commissions poplatky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy