Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
compacts zhušťuje
compade soudruh
compadre kamarád
companies společnosti
companion družka
companion druh
companion souputník
companion společník
companion průvodce
companion společnice
companionable družný
companionableness přátelskost
companionableness družnost
companionably přátelsky
companionably družně
companionate družný
companions společníci
companionship společnost
companionship společenství
companionway lodní schůdky
company setnina
company rota
company družina
company společnost
company podnik
company firma
company společnost
company policy firemní politika
comparability srovnatelnost
comparability porovnatelnost
comparable srovnatelný
comparable porovnatelný
comparable worth porovnatelná hodnota
comparably srovnatelně
comparably porovnatelně
comparative komparativ
comparative srovnávající
comparative srovnávací
comparative porovnávací
comparative komparativní
comparative advantage komparativní výhody
comparative assertion porovnávací tvrzení
comparatively poměrně
comparator porovnávač
compare porovnávat
compare porovnat
compare srovnávat
compare srovnat
compare notes vyměnit si názory
compared srovnával
compared porovnaný
compared to oproti
compared to v porovnání s
compared with v porovnání s
compares porovnává
comparetive assertion srovnávací tvrzení
comparing srovnávající
comparing srovnání
comparing porovnávání
comparing porovnávající
comparing porovnání
comparison srovnávání
comparison příměr
comparison porovnání
comparison srovnání
comparisons porovnání
compartment přihrádka
compartment oddělení
compartment kupé
compartmental rozdělený na oddíly
compartmental rozdělený na části
compartmentalisation rozčlenění
compartmentalization rozčlenění
compartmentalize rozčleňovat
compartmentalized rozčleňoval

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy