Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
compartmentalized rozčleněný
compartments úseky
compartments oddělení
compass kompas
compass buzola
compass kružítko
compasses kompasy
compassion soucit
compassionate soucitný
compassionately soucitně
compassionateness soucitnost
compatibility kompatibilita
compatible kompatibilní
compatibly kompatibilně
compatriot krajan
compeer společník
compeer kamarád
compel donutit
compel přinutit
compel nutit
compelled nucený
compelled dohnaný
compelling závažný
compelling působivý
compellingly neodolatelně
compendia souhrn
compendia kompendium
compendia stručný přehled
compendious stručný
compendious souhrnný
compendium souhrn
compendium přehled
compendium kompendium
compensate vynahradit
compensate vykompenzovat
compensate nahradit
compensate odškodnit
compensate odměnit
compensate nahradit
compensate kompenzovat
compensate for nahrazovat
compensate for nahradit
compensated vyrovnaný
compensating odškodňující
compensating kompenzující
compensating reservoir kompenzační vodní nádrž
compensating variation kompenzace změny
compensating wage differential kompenzační odstupňovanost mezd
compensation odškodnění
compensation kompenzace
compensation vyrovnání
compensation odškodné
compensation náhrada
compensation vyrovnání
compensation declivity kompenzační sklon (hydrotechnika)
compensation fund kompenzační fond
compensation layer kompenzační vrstva (voda)
compensation variable kompenzační proměnná
compensation zone kompenzační vrstva (voda)
compensations kompenzace
compensative vyrovnávající
compensative odškodňující
compensative kompenzující
compensative kompenzační
compensator kompenzátor
compensatory vyrovnávací
compensatory vyrovnávací
compensatory kompenzační
compere konferenciér
compete konkurovat
compete soupeřit
compete soutěžit
competed soutěžil
competed konkuroval
competence kompetence

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy