Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
complacently uspokojivě
complacently samolibě
complaceny uspokojení
complaceny samolibost
complain reklamovat
complain stěžovat si
complain about postěžovat si
complainant žalobce
complainant stížnost
complainant stěžovatel
complained stěžoval si
complainer stěžující si osoba
complaining stěžuje
complaining stěžování
complainingly naříkavě
complains stížnosti
complaint reklamace
complaint žaloba
complaint stížnost
complaint nářek
complaint nemoc
complaints stížnosti
complaisance ochota
complaisance vlídnost
complaisance úslužnost
complaisant ochotný
complement doplněk
complemental přídavný
complementarity komplementarita
complementarity doplnění
complementary komplementární
complementary doplňkový
complementary angles doplňkové úhly
complementary goods doplňkové zboží
complementary inputs doplňkové vstupy
complementary irrigation doplňková závlaha
complementation komplementace
complemented doplňoval
complements komplementy
completable kompletovatelný
complete naplnit
complete dokončený
complete hotový
complete kompletovat
complete vyplnit
complete úplný
complete splnit
complete naprostý
complete kompletní
complete doplnit
complete dokonalý
complete dohotovit
complete dodělat
complete celý
complete zakončit
complete ukončit
complete skončit
complete plný
complete končit
complete dokončovat
complete dokončit
complete underground wall úplná podzemní stěna
completed dokončil
completed dokončený
completed hotový
completely kompletně
completely dokonale
completely úplně
completely naprosto
completely zcela
completely plně
completeness kompletnost
completeness kompletnost údajů
completeness úplnost
completeness check kontrola kompletnosti

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy