Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
adhesive adhezivní
adhesive tape lepící páska
adhesiveness přilnavost
adhesives lepidla
adiabatic adiabatický
adiabatically adiabaticky
adieu adié
adieux sbohem
adieux adié
adios sbohem
adipose tukový
adiposis otylost
adiposis adipozita
adit štola
adman reklamní textař
admanmass masy reagující na reklamu
admeasure vyměřit
admeasure odměřit
admeasure přidělit
admeasurement velikost
admeasurement rozvržení
admeasurement tonáž
admeasurement rozměry
admeasurement přidělování
admeasurement měření
admin administrator
administer spravovat
administer vykonávat
administer vést
administer spravovat
administer přispívat
administer poskytnout
administer podat
administer a medicine podat lék
administer an oath to vzít do přísahy
administer justice vykonávat spravedlnost
administer justice soudit
administer relief poskytnout pomoc
administer to přispívat čemu
administered spravovaný
administered spravováno
administering spravující
administering vykonávání
administrate vykonávat
administrate vést
administrate spravovat
administrated vykonával
administrated vedl
administrated spravoval
administration úřednictvo
administration spravování
administration administrativa
administration administrace
administration státní správa
administration podávání léku
administration řízení
administration vláda
administration správa
administration aplikace
administrative administrační
administrative správní
administrative administrativní
administratively administrativně
administrator správce
administrator administrátor
administrators správci
admirable podivuhodný
admirable obdivuhodný
admirably úžasně
admiral admirál
admirals admirálové
admiralty admiralita
admiration obdiv
admiration obdivování
admire obdivovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy