Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
comprehension chápavost
comprehension porozumění
comprehension chápání
comprehensive komplexní
comprehensive obsažný
comprehensive ucelený
comprehensive úplný
comprehensive všeobecný
comprehensive vyčerpávající
comprehensive zevrubný
comprehensive souhrnný
comprehensive obsáhlý
comprehensive measure všeobsáhlá míra
comprehensive school britská všeobecná střední škola
comprehensive school jednotná střední škola
comprehensively úplně
comprehensively naprosto
comprehensively komplexně
comprehensiveness rozsah
comprehensiveness úplnost
comprehensiveness obsáhlost
compress stlačit
compress komprimovat
compressed komprimovaný
compressibility stlačitelnost
compressible stlačitelný
compressing stlačující
compressing komprimující
compression komprimace
compression stisknutí
compression stlačení
compression zhuštění
compression stlačování
compression propružení
compression komprese
compressional stlačující
compressive stlačující
compressor kompresor
comprise zahrnovat
comprise zahrnout
comprise obsahovat
comprised zahrnoval
comprised obsahoval
comprises zahrnuje
comprising zahrnující
comprising obsahující
compromise kompromitovat
compromise dohoda
compromise uzavřít kompromis
compromise kompromis
compromise programming kompromisní tvorba programů
compromised udělal kompromis
compromised zpronevěřil
compromises kompromisy
compromising kompromitující
Compton Compton
comptroller kontrolor
compulsion přinucení
compulsion nutkání
compulsion nucení
compulsion donucení
compulsive nutkavý
compulsive nutící
compulsive nátlakový
compulsive chorobný
compulsive donucovací
compulsively neodolatelně
compulsiveness nutkavost
compulsorily nedobrovolně
compulsory nedobrovolný
compulsory nucený
compulsory obligatorní
compulsory povinný
compulsory povinný
compulsory reading povinná četba

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy