Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
compunction výčitky
computability vypočitatelnost
computable vypočitatelný
computably vypočitetelně
computation výpočet
computation počítání
computational výpočetní
computationally výpočetně
computations výpočty
computative početní
compute vypočítat
computed vypočítaný
computer počítačový
computer počítač
Computer Aided Design počítačem podporované návrhářství
Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing počítačem podporované návrhářství/počítačem podporovaná výroba
Computer Aided Instruction počítačem podporovaná výuka
Computer Aided Manufacturing počítačem podporovaná výroba
computer graphics počítačová grafika
computer language strojový jazyk
computer network počítačová síť
computer science počítačová věda
computer science informatika
computer-literate počítače znalý
computerisation komputerizace
computerisation automatizace
computerise komputerizovat
computerise digitalizovat
computerised komputerizovaný
computerised digitalizovaný
computerization komputerizace
computerize vybavovat počítači
computerized komputerizovaný
computerized automatizovaný
computers počítače
computes vypočítává
computing počítací
computing výpočet
comrade soudruh
comrade druh
comrade kamarád
comradely kamarádský
comrades soudruzi
comrades komunisti
comrades kamarádi
comradeship přátelství
con proti
con podvést
con obalamutit
con ošidit
con man podvodník
Conakry hl.m. - Guinea
Conant Conant
conation usilování
conative konativní
concatenate zřetězit
concatenated zřetězený
concatenates zřetězuje
concatenating zřetězování
concatenating zřetězení
concatenation zřetězení
concatenations zřetězení
concave vydutý
concave konkávní
concave bank konkávní břeh (toku)
concavity konkávnost
concavo-concave bikonkávní
concavo-convex dutovypuklý
concavo-convex dvojvypuklý
conceal zatajit
conceal zakrývat
conceal utajit
conceal zakrýt
conceal zamaskovat
conceal skrývat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy