Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
conceal tajit
conceal ukrýt
conceal skrýt
concealable zatajitelný
concealable utajitelný
concealed ukrýval
concealed zakrytý
concealed ukrytý
concealed utajeno
concealing utajování
concealment úkryt
concealment ukrytí
concealment zatajování
concealment utajení
concealment maskování
conceals utajuje
conceals zamlčuje
conceals skrývá
concede přiznat
concede připustit
conceded přiznaný
conceit ješitnost
conceit domýšlivost
conceit nafoukanost
conceited domýšlivý
conceivability představitelnost
conceivable myslitelný
conceivableness myslitelnost
conceivably myslitelně
conceive otěhotnět
conceive koncipovat
conceive představit si
conceive počínat
conceive počít
conceived počal
concentrate soustředit
concentrate on soustředit se na
concentrated koncentrovaný
concentrates koncentruje
concentrating koncentrující
concentration zhuštění
concentration soustřeďování
concentration soustředění
concentration koncentrace
concentration camp koncentrační tábor
concentration EC50 koncentrace EC50
concentration LC100 koncentrace LC100
concentration LC50 koncentrace LC50
concentration period doba koncentrace
concentrations koncentrace
concentrator koncentrátor
concentrator hutní závod
concentre zaměřit
concentric soustředěný
concentricity středovost
concentricity soustředěnost
concentricity koncentricita
Concepcion Concepcion
concept představa
concept koncept
concept koncepce
concept pojetí
concept pojem
conception představa
conception početí
conception pojetí
conception nápad
conception chápání
conception koncepce
conceptional abstraktní
conceptions koncepce
concepts koncepty
conceptual konceptuální
conceptualisation konceptualizace
conceptualise vytvořit pojem

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy