Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
conceptualising vytváření pojmu
conceptualism konceptualismus
conceptualization vymyšlení konceptu
conceptualize vytvořit pojem
conceptually pojmově
conceptually koncepčně
conceptus zárodek
concern záležitost
concern podnik
concern koncern
concern týkat se
concern starost
concern obava
concern o.s. with zabývat se
concerned zúčastněný
concerned znepokojený
concerned zaujatý
concerned zainteresovaný
concerned obavat se
concernedly zúčastněně
concerning ve věci
concerning pokud jde o
concerning co se týče
concerning týkající se
concerning ohledně
concerns týká se
concerns týče se
concert koncertní
concert koncert
concert soulad
concert shoda
concert souhra
concert grand koncertní křídlo
concert grand piano koncertní křídlo
concert hall koncertní síň
concert hall síň
concert-grand koncertní křídlo
concert-hall koncertní síň
concerted koncertoval
concerti koncert
concertina harmonika
concertina fold leporelo
concerto koncert
concertos koncerty
concerts koncerty
concession koncese
concession oprávnění
concession koncesovaný
concession povolení
concession úleva
concession sleva
concession koncese
concession výsada
concession ústupek
concession připuštění
concessionaire koncesionář
concessional ustupující
concessionary zlevněný
concessionary koncesionářský
concessionary koncesionář
concessions výsady
concessions ústupky
concessions oprávnění
concessive přípustkový
conch lastura
concha apsida
conchologist konchyliolog
conchology konchyliologie
concierge recepční
conciliar konciliární
conciliate smířit
conciliation vyrovnání
conciliation smíření
conciliation usmíření
conciliator usmiřovatel

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy