Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
conciliatory smířlivý
conciliatory smírčí
concinnity elegance
concise zhuštěný
concise stručný
concisely stručně
conciseness výstižnost
concision zohavení
conclave tajná schůzka
conclave schůzka za zavřenými dveřmi
conclave konkláve
conclude ukončit
conclude usuzovat
conclude vyvodit
conclude vyjednat
conclude uzavřít
conclude přijít k názoru
conclude dohodnout
concluded zakončil
concluded vyvodil
concluded usoudil
concludes vyvozuje
concludes zakončuje
concludes vyjednává
concluding konečný
conclusion sjednání
conclusion vývod
conclusion uzavření
conclusion úsudek
conclusion závěr
conclusion and improvement assessment závěr a hodnocení zlepšení
conclusions vyvození
conclusions ukončení
conclusions závěry
conclusive přesvědčivý
conclusive průkazný
conclusive nezvratný
conclusive rozhodující
conclusively průkazně
conclusively nezvratně
conclusiveness přesvědčivost
conclusiveness nezvratnost
concoct vymyslet
concoct smísit
concoct sestavit
concoct osnovat
concocted vymyšlený
concocted namíchaný
concoction smíchání
concoction namíchání
concomitance koexistence
concomitance konkomitance
concomitans průvodní
concomitant průvodní
concord shoda
concord soulad
Concord hl.m. - New Hampshire v USA
concordance soulad
concordance shoda
concordant souhlasný
concordant konkordantní
concordant harmonický
concordat konkordát
Concordia město - Argentina
concort svornost
concourse nahromadění
concourse hala
concrescence srůst
concrete beton
concrete konkrétní
concrete betonovat
concrete vybetonovat
concrete betonový
concrete system konkretní systém
concrete wall betonová zeď

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy