Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
conditioned reflex podmíněný reflex
conditioner kondicionér
conditioning upravování
conditioning kondicionování
conditioning klimatizace
conditioning formování
conditioning irrigation klimatizační závlaha
conditions vnější podmínky
conditions okolnosti
conditions podmínky
condole soucítit
condole kondolovat
condole projevit soustrast
condole with projevit soustrast
condoled projevil soustrast
condolence projev soustrasti
condolence soucítění
condolence soustrast
condolence kondolence
condom prezervativ
condom kondom
condom guma
condominium kondominium
condominium kondominát
condominium zakoupený byt
condoms prezervativy
condoms kondomy
condonable odpustitelný
condonation prominutí
condonation odpuštění
condone prominout
condone odpustit
condoned prominutý
condoned odpuštěný
condoning prominutí
condoning odpuštění
condor kondor
conduce vést
conduce přispívat
conducive vodivý
conducive vedoucí
conducive napomáhající
conduct provedení
conduct provozovat
conduct vést
conduct vedení
conduct řízení
conduct řídit
conduct provádět
conduct organizovat
conduct doprovod
conduct dirigovat
conductance vodivost
conducted vedený
conducted vedl
conducted řídil
conducted provázen
conducted prováděl
conducted organizoval
conductibility vodivost
conductible voditelný
conducting vodicí
conducting vodivý
conducting vedení
conducting drain svodný drén
conducting drainage assembly drenážní souřad
conducting main drainage ditch svodný odvodňovací příkop
conduction vodivost
conduction kondukce
conductive vodivý
conductivity vodivost
conductor vodič
conductor dirigent
conductor průvodčí
conductors dirigenti

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy