Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
conductors vodiče
conductress dirigentka
conduit vodovod
conduit trubka
conduit roura
conduit kanál
conduit potrubí
condustance vodivost
condyle kloubní hrbol
cone šiška
cone konický
cone homole
cone konus
cone kornout
cone kuželka
cone kužel
cone cells čípky
cone-shaped kuželovitý
cones kužely
cones kornouty
cones čípky
Conestoga vůz dobyvatelů Ameriky
Conestoga wagon vůz dobyvatelů Ameriky
coney králík
confabulate hovořit
confabulation diskuse
confabulation porada
confabulation konfabulace
confect složit
confect sestavit
confection cukroví
confection připravovat z přísad
confectionary cukrářský
confectioner cukrář
confectionery cukrovinky
confectionery cukrářství
confectionery cukrářské zboží
confectioner´s cukrárna
confectionist obchodník s konfekcí
confederacy konfederace
confederate spojenec
confederate konfederovaný
confederate spolkový
confederate společník
confederation konfederace
confer radit se
confer jednat
confer udělit
confer with poradit se s
conferee účastník konfederace
conference konference
conferences konference
conferencing konferenční komunikace
conferment udělení
conferment propůjčení
conferred propůjčený
confers uděluje
confess vyzpovídat
confess zpovídat se
confess přiznat se
confess přiznávat
confess přiznat
confess one s sins vyzpovídat
confessed přiznaný
confessedly nepopíratelně
confesses přiznává
confesses doznává
confessing přiznání
confessing doznání
confession vyznání
confession doznání
confession zpověď
confession přiznání
confessional zpovědní
confessions přiznání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy