Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
confessor zpovědník
confetti konfety
confidant důvěrník
confidante důvěrná přítelkyně
confide důvěřovat
confide svěřovat
confide svěřit
confide in důvěřovat
confided svěřil
confidence spolehnutí
confidence odvaha
confidence důvěrnost
confidence důvěra
confidence konfidence
confidence přesvědčení
confidence sebedůvěra
confidence smělost
confidence sebejistota
confidence man podvodník
confidence trick podvod
confidence trick zneužití důvěry
confident důvěřivý
confident důvěrník
confident přesvědčený
confident sebejistý
confident důvěryhodný
confident jistý
confident in spoléhající se
confidental důvěrné
confidentality soukromí
confidentality důvěrnost
confidential tajný
confidential důvěrný
confidentiality důvěrnost
confidentiality diskrétnost
confidentiality důvěrně
confidentially tajně
confidentially důvěrně
confidently sebevědomě
confiding důvěrný
confidingly důvěrně
configurable nastavitelný
configurable konfigurovatelný
configuration nastavení
Configuration Konfigurace
configurations konfigurace
configure konfigurovat
configured nastavený
configuring nastavující
configuring nastavování
confine zabránit
confine omezit
confine to omezit se na
confined omezený
confined ohraničený
confinement uvěznění
confinement omezení
confines pomezí
confines hranice
confines omezuje
confines zabraňuje
confirm schválit
confirm schválit platnost
confirm stvrdit
confirm konfirmovat
confirm ratifikovat
confirm potvrdit
confirm dotvrdit
confirm utvrzovat
confirm utvrdit
confirm potvrzení
confirm potvrzovat
confirm potvrdit
confirm biřmovat
confirmation schválení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy