Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
admire rád
admire velmi rád
admire obdivovat se
admired obdivovaný
admirer ctitelka
admirer obdivovatel
admirer ctitel
admirers obdivovatelé
admirers ctitelé
admires obdivuje
admiring obdivující
admiring obdivování
admiringly obdivuhodně
admissibility přípustnost
admissible přípustný
admission přijetí
admission doznání
admission přiznání
admissions přístupy
admissions přiznání
admissive připouštějící
admit přiznat si
admit připouštět
admit přiznávat
admit přiznat
admit přijmout
admits uznává
admits připouští
admits přijímá
admittance vstup
admitted uznán
admittedly nesporně
admittedly nepochybně
admitting uznávající
admitting přijímající
admix vmísit
admix smísit
admix přimísit
admix přimíchat
admix přimíchávat
admix přidávat
admixture přísada
admixture nečistota
admonish pokárat
admonish upozornit
admonish napomenout
admonish varovat
admonishment pokárání
admonishment napomenutí
admonishment upomínka
admonition výtka
admonitory výstražný
adnexa připojené orgány
adnexa adnexa
adnexal adnexální
ado bezodkladně
adobe vepřovice
adolesce dospívat
adolescence adolescence
adolescence dospívání
adolescent pubertální
adolescent mládenec
adolescent jinoch
adolescent adolescent
adolescent jinošský
adolescent puberťák
adolescent dospívající člověk
adolescent mladistvý
adolescent dospívající
adolescents mladiství
adopt osvojit si
adopt přijmout za vlastní
adopt převzít
adopt adoptovat
adopt a method zavést metodu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy