Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
conformity přizpůsobení
conformity shoda
conforms vyhovuje
conforms přizpůsobuje
confound zmást
confound zmařit
confound uvést ve zmatek
confound splést si
confound pokazit
confound ohromit
confound zkazit
confound mařit
confound plést si
confounded zpropadený
confounded zatracený
confounded proklatý
confoundedly zmateně
confounder současně působící faktor
confraternity bratrstvo
confrere kolega
confreres kolegové
confront stát
confront čelit
confront srovnat
confront porovnávat
confront konfrontovat
confrontation konfrontace
confrontational konfrontační
confrontations konfrontace
confronted čelený
confronted konfrontovaný
confronting konfrontování
confronts konfrontuje
confronts čelí
Confucian věřící konfucianizmu
Confucianism konfucianizmus
Confucius Konfucius
confuse poplést
confuse zmást
confuse splést
confuse pomást
confuse plést
confuse mást
confused zmatený
confused pletl
confused sea rozbouřené moře
confusedly popleteně
confusedly zmateně
confusedness popletenost
confuser matoucí osoba
confuses plete
confuses mate
confusing matoucí
confusingly zmateně
confusion vřava
confusion zmatení
confusion zmatek
confusions zmatky
confutation vyvrácení
confute vyvrátit
confute usvědčit
conga druh tance
congeal ztuhnout
congealing tuhnutí
congealment zmrazení
congealment tuhnutí
congee svolení odejít
congelation ztuhnutí
congelation ztuhlost
congelation zmrazení
congener protějšek
congenerous obdobný
congenial kongeniální
congenial příbuzný
congenial sympatický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy