Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
congenial příjemný
congeniality sympatičnost
congenital vrozený
congenital rozený
congenitally vrozeně
conger mořský úhoř
conger eel mořský úhoř
congeries spousta
congeries hromada
congest překrvit
congest zahltit
congest ucpat
congest přecpat
congest nahromadit se
congested ucpaný
congested přeplněný
congestible public good veřejné statky
congestion zácpa
congestion ucpání
congestion přecpání
congestion zahlcení
congestion přeplnění
congestion pricing stanovení ceny dopravní zácpy
congestive městnavý
conglobate sbalit v kouli
conglobation sbalení v kouli
conglomerate konglomerát
conglomerate merger splynutí nesourodých podniků
conglomerated konglomerovaný
conglomeration konglomerace
conglutinate slepenina
conglutination slepení
conglutination konglutinace
congo konžský
Congo Congo
Congo Kongo
Congolese konžský
Congolese Konžan
congrats gratulace
congratulant gratulant
congratulate gratulovat
congratulated blahopřál
congratulating blahopřející
congratulation gratulování
congratulation gratulace
congratulation blahopřání
congratulations blahopřeji
congratulations blahopřání
congratulatory blahopřejný
congregate shromáždit
congregated shromáždil
congregated shromážděný
congregation shromáždění
congregation kongregace
congregational kongregační
congregationalism kongregacionalismus
congregations kongregace
congress sněm
congress sjezd
congress kongres
congresses sjezdy
congresses kongresy
congressional kongresový
congressman kongresman
congressmen kongresmani
congruence shoda
congruence kongruence
congruency shoda
congruent shodný
congruent vhodný
congruent kongruentní
congruent souhlasný
congruent kogruentní
congruential souhlasný
congruently shodně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy