Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
congruity shodnost
congruous sounáležitý
congruous souhlasící
congruous shodný
congruous odpovídající
conic kuželovitý
conic kónický
conic section kuželosečka
conical kuželový
conifer jehličnan
coniferous jehličnatý
conjectural hypotetický
conjecture konjektura
conjecture dohoda
conjecture dohad
conjecture domněnka
conjectured odhadovaný
conjectured domnělý
conjectures odhady
conjectures domněnky
conjectures dohady
conjoin spojit se
conjoined spojený
conjoint společný
conjoint spojený
conjoint sjednocený
conjugal manželský
conjugate konjugovat
conjugate časovat
conjugated konjugoval
conjugated časoval
conjugation spojení
conjugation konjugace
conjugation časování
conjunct spojený
conjunct kombinovaný
conjunction spojka
conjunction spojení
conjunction souvislost
conjunction spojitost
conjunction shoda
conjunctiva spojivka
conjunctival spojivkový
conjunctive spojující
conjunctive spojovací
conjunctivitis zánět spojivek
conjuncture spojení
conjuration zaklínání
conjure kouzlit
conjure vykouzlit
conjure up vyčarovat
conjure up vykouzlit
conjured vykouzlený
conjurer kouzelník
conjures kouzlí
conjuring kouzlení
conjuror kouzelník
conk ubalit
conk jednu ubalit
conk frňák
conk kebule
conk out natáhnout bačkory
conker jírovec
conker kaštan
Conklin Conklin
Conley Conley
conman podvodník
Conn Conn
Connally Connally
connate sourodý
connate spřízněný
connate vrozený
connate současně narozený
connatural vrozený
connatural přirozený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy