Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
consarned zpropadený
conscience svědomí
conscience-smitten kajícný
conscience-stricken kajícný
conscienceless nesvědomitý
consciences svědomí
conscientious svědomitý
conscientiously svědomitě
conscientiousness svědomitost
conscientiousness pečlivost
conscionable svědomitý
conscious při smyslech
conscious sebevědomý
conscious uvědomělý
conscious vědomý si
conscious vědomý
conscious úmyslný
conscious vědom
conscious při vědomí
consciously vědomě
consciousness vědomí
conscript odvedený
conscription branná povinnost
consecrate zasvětit
consecrate požehnat
consecrate vysvětit
consecrated zasvěcený
consecration vysvěcení
consecutive postupný
consecutive nepřetržitý
consecutive následný
consecutive následující
consecutively postupně
consecutively nepřetržitě
consecutively následně
consensual konsenzuální
consensually konsenzuálně
consensus konsensus
consensus souhlas
consensus shoda
consensus konsenzus
consent svolení
consent souhlas
consent to přisvědčit
consent to souhlas s
consentaneous souhlasící
consentaneous souhlasný
consented svolil
consented dovolil
consentient souhlasící
consentient souhlasný
consenting svolení
consenting plnoletý
consenting dovolení
consequence konsekvence
consequence důsledek
consequence výsledek
consequence následek
consequence význam
consequence analysis analýza následků
consequences důsledky
consequences následky
consequent konsekventní (vodní tok)
consequent výsledný
consequent následující
consequential následující
consequential následný
consequentiality logičnost
consequentiality důslednost
consequentially důsledně
consequently následně
consequently proto tedy
consequently tedy
consequently tudíž
consequently proto

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy