Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
considering vzhledem k
considering zvažování
considering uvážíme-li
considers zvažuje
consign odevzdat
consigned odevzdaný
consigned deponovaný
consignee příjemce
consignee konsignatář
consignee adresát
consigner konsignant
consignment konsignace
consignment zásilka
consignor odesílatel
consignor deponent
consist sestávat se
consist spočívat
consist skládat se
consist sestávat
consist být založen
consisted tkvěl
consisted spočíval
consisted souhlasil
consisted skládal se
consisted byl složen
consistence důslednost
consistence tuhost
consistence konzistence
consistency důslednost
consistency hustota
consistency zásadovost
consistency hutnost
consistency soudržnost
consistency konzistence
consistency check kontrola konzistence
consistent hustý
consistent hutný
consistent logický
consistent zásadový
consistent konzistentní
consistent důsledný
consistently trvale
consistently stále
consistently konzistentně
consistently souhlasně
consistently shodně
consistently důsledně
consisting spočívá
consisting skládá se
consistory konzistoř
consists skládá se
consolable utěšitelný
consolation útěcha
consolation prize cena útěchy
consolatory utěšující
console utěšit
console ovládací panel
console chlácholit
console konzola
console konzolový
consoled utěšoval
consoles konzole
consolidate upevnit
consolidate sjednotit
consolidate posílit
consolidate konsolidovat
consolidated zpevněný
consolidated sloučený
consolidating upevňující
consolidating konsolidující
consolidation konsolidace
consolidator upevňovatel
consolidator sjednotitel
consolidator tužidlo
consommé vývar

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy