Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
consonance souzvuk
consonance konsonance
consonant souhláska
consonantal souhláskový
consonants souhlásky
consort stýkat
consort choť
consortia konsorcium
consortium konsorcium
conspecific patřící do stejného druhu
conspectus konspekt
conspicuity zřejmost
conspicuous zřetelný
conspicuous zřejmý
conspicuous viditelný
conspicuous nápadný
conspicuously zřetelně
conspicuously viditelně
conspicuousness nápadnost
conspiracy komplot
conspiracy konspirace
conspiracy spiknutí
conspiration konspirace
conspiration konspirační akce
conspirative konspirační
conspirator spiklenec
conspiratorial spiklenecký
conspiratorial konspirativní
conspiratorial konspirační
conspiratorially spiklenecky
conspirators spiklenci
conspire spiknout
conspired spiknutý
conspiring osnovající spiknutí
constable strážník
constabulary policie
Constance Constance
Constance Kostnice
constancy stálost
constancy neměnnost
constancy loajalita
constant konstanta
constant pevný
constant neměnný
constant konstantní
constant ustavičný
constant stálý
constant nepřetržitý
constant prices stálé ceny
constant returns to scale konstantní výnosy zrozsahu
constant storage level hladina stálého nadržení
constant-cost industry odvětví spevnými náklady
constantan konstantan
Constantine Constantine
Constantinople Istanbul
Constantinople Cařihrad
constantly nepřetržitě
constantly neustále
constantly pořád
constantly trvale
constantly stále
constants konstanty
constatation konstatování
constellate předpovědět
constellate prorokovat
constellation souhvězdí
consternate zděsit
consternate ohromit
consternate konsternovat
consternation úžas
consternation konsternace
consternation zděšení
consternation ohromení
constipate zacpat
constipate ucpat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy