Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
adopted adoptovaný
adopted adoptován
adopter adoptivní rodič
adopting osvojení
adopting adoptování
adoption převzetí
adoption adoptování
adoption přijetí
adoption odhlasování
adoption adopce
adoptive adoptivní
adorable roztomilý
adorable rozkošný
adoration zbožňování
adoration uctívání
adore hluboce uctívat
adore zbožňovat
adore uctívat
adored zbožňovaný
adored ctěný
adored uctívaný
adored vážený
adorer milovník
adorer ctitel
adores zbožňuje
adoring zbožňující
adoringly zamilovaně
adorn ozdobit
adorn zkrášlit
adorn být ozdobou
adorn zdobit se
adorned ozdobený
adorned zdobený
adorned zkrášlený
adornment ozdoba
adornment lem
adrenal nadledvina
adrenal nadledvinový
adrenal nadledvinka
adrenal adrenální
adrenal týkající se nadledviny
adrenal gland nadledvina
adrenalectomy odnětí nadledvin
adrenalin adrenalin
adrenaline adrenalin
adrenocorticotropic adrenokortikotropní
Adriana Adriana
Adrianople Drinopol
Adriatic jaderský
Adriatic Jadran
Adriatic adriatický
Adriatic Jaderské moře
Adriatic Sea Jadran
Adriatic Sea Jaderské moře
Adrienne ženské křestní jméno
adrift zmítaný
adrift unášený
adrift nezakotvený
adrift neuvázaný
adrift neovládaný
adroit pohotový
adroit obratný
adroit zručný
adroitly zručně
adroitly obratně
adroitness důvtip
adroitness zručnost
adroitness obratnost
ads reklamy
adsorb adsorbovat
adsorb pohlcovat
adsorbate adsorbovaná látka
adsorbed adsorbovaný
adsorbed substance SETadsorbát
adsorbent adsorbent

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy