Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
consumables spotřební zboží
consume strávit
consume konzumovat
consume sníst
consume zkonzumovat
consume spotřebovat
consume stravovat
consumed zkonzumovaný
consumed konzumovaný
consumer zákazník
consumer konzumní
consumer spotřebitelský
consumer spotřebitel
consumer konzument
consumer spotřebitel
consumer spotřební
consumer basket spotřební koš
consumer credit spotřební úvěr
consumer culture konzumní kultura
consumer equilibrium spotřebitelská rovnováha
consumer goods konzumní zboží
consumer goods spotřební zboží
consumer price index index spotřebitelských cen
consumer price index index spotřebních cen
consumer society spotřebitelská společnost
consumer society konzumní společnost
consumer sovereignty spotřebitelská suverenita
consumer spending výdaje na spotřebu
consumer subsidies dotace spotřebitelům
consumer surplus spotřebitelský přebytek
consumerism konzumerizmus
consumerism konzum
consumerist spotřebitelský
consumerist konzumní
consumers spotřebitelé
consumes konzumuje
consuming pohlcující
consummate zlepšit
consummate dovršit
consummate dokonalý
consummated zlepšil
consummated dovršil
consummated dosáhl něčeho
consummately perfektně
consummation dovršení
consummation dokončení
consumption spotřeba
consumption záhuba
consumption souchotiny
consumption expenditures spotřebitelské výdaje
consumption function funkce spotřeby
consumption function spotřební funkce
consumption pattern struktura spotřeby
consumption tax spotřební daň
consumptive týkající se tuberkulózy
consumptive water-use nenávratné užívání vody
consumptiveness sklon k souchotinám
contact známost
contact spojení
contact informátor
contact dotek
contact prostředník
contact dotyk
contact zprostředkovatel
contact kontaktovat
contact kontaktní
contact kontakt
contact kontaktujte
contact styk
contact aerobic sludge stabilization kontaktní aerobní stabilizace kalu
contact chamber kontaktní nádrž
contact element kontakt
contact filter kontaktní filtr
contact herbicide kontaktní herbicid
contact insecticide kontaktní insekticid

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy