Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
continuousness plynulost
continuousness nepřetržitost
continuum spojitost
contort zkroutit se
contort překroutit
contort pokroutit
contorted zkroucený
contorted zakřivený
contortion zkroucení
contortionist hadí žena
contortions zkřivení
contour kontura
contour ditch flooding zone přeronový pás
contour furrow průleh
contour furrow ploughing brázdování
contour furrow terracing průlehové terasování
contour line vrstevnice
contouring profilování
contouring konturování
contours obrysy
contours kontury
contra proti
contra kontra
contraband kontraband
contrabandist pašerák
contrabass kontrabas
contraception antikoncepce
contraceptive antikoncepční
contraceptives antikoncepční
contract zúžit
contract kontrakt
contract smlouva
contract smluvní
contracted stáhnutý
contracted smrštěný
contractible stažitelný
contractile stažitelný
contractile undercarriage zatahovací podvozek
contractility zatažitelnost
contractility svíravost
contractility stažitelnost
contractility smrštivost
contractility kontraktilita
contracting stahující
contracting smrštění
contracting kontrakce
contracting uzavírání smluv
contraction stažení
contraction stah
contraction kontrakce
contractions stahy
contractor zhotovitel
contractor kontrahent
contractor dodavatel
contractors stahovač
contractors dodavatelé
contracts ujednání
contracts smlouvy
contracts kontrakty
contractual smluvní
contractually smluvně
contracture kontrakce
contracture kontraktura
contradict být v rozporu
contradict protiřečit
contradict popírat
contradict odporovat
contradict odmlouvat
contradict oponovat
contradicted odporovaný
contradicted odporoval
contradicted odmlouval
contradicting odporující
contradiction kontradikce
contradiction rozpor

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy