Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
contradiction protiklad
contradiction popření
contradiction odporování
contradiction nesouhlas
contradictions rozpory
contradictions protiklady
contradictorily neslučitelně
contradictoriness neslučitelnost
contradictory rozporný
contradictory protiřečící
contradictory neslučitelný
contradictory kontradiktorický
contradictory odporující
contradicts odporuje
contradicts odmlouvá
contradistinction rozlišení kontrastem
contradistinguish rozlišovat
contraflow protiproud
contraindication kontraindikace
contraindication vedlejší účinky
contralto kontraalt
contrapositive kontrapozitivní
contraption pomůcka
contrapuntal kontrapunktní
contrapuntist kontrapunktik
contrariety protiklad
contrarily protichůdně
contrariness protikladnost
contrariwise obráceně
contrary kontrární
contrary na rozdíl
contrary opačný
contrary opak
contrast rozpor
contrast protiklad
contrast kontrastovat
contrast kontrast
contrasted porovnával
contrasted kontrastoval
contrasting protikladný
contrastive kontrastivní
contrasts kontrasty
contrasty kontrastní např. obrázek
contravene překročit
contravene odporovat
contravened přestupoval
contravened porušoval
contravened odporoval
contravenes porušuje
contravenes přestupuje
contravention porušení
contretemps trapas
contretemps smůla
contribute přispívat
contribute přispět
contributed vložený
contributes přispívá
contributing přispívání
contributing přispívající
contributing napomáhající
contribution přispívání
contribution vklad
contribution přispění
contribution přínos
contribution příspěvek
contributions příspěvky
contributive přispívající
contributor spoluúčastník
contributor spolupracovník
contributor přispěvatel
contributors přispívající
contributory přispívající
contributory napomáhající
contrite lítostivý
contritely lítostivě

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy