Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
contrition lítost
contrition kajícnost
contrivance vynález
contrivance úskok
contrivance machinace
contrive osnovat
contrive zvládnout
contrive zinscenovat
contrive vymyslet
contrive dokázat
contrived zvládnutý
contrived zinscenovaný
contrived zaranžovaný
contrived nepřirozený
contrived dokázaný
contriver výrobce
control řídící
control vláda
control vedení
control správa
control regulace
control ovládat
control ovládání
control kontrolovat
control kontrolní
control kontrola
control dozor
control řízení
control řídit
control error regulační odchylka
control loop řídící smyčka
control loop zpětnovazební smyčka
Control of Pollution Act Control of Pollution Act
control room velín
control tower řídicí letištní věž
control tower kontrolní věž
controll end well koncová regulační šachtice
controllability ovladatelnost
controllable říditelný
controllable regulovatelný
controllable kontrolovatelný
controlled řízený
controlled economy kontrolovaná (řízená) ekonomika
controlled variable regulovaná veličina
controller řadič
controller vedoucí
controller revizor
controller kontrolér
controller kontrolor
controller dozorce
controller ovládač
controller regulátor
controllers kontrolor
controllers řadiče
controllership dohled
controllership úřad kontrolora
controllership úřad dozorce
controlling řídicí
controlling kontrolování
controlling interest kontrolní balík akcií
controlling interest majorita akcií
controls řízení
controls kontroly
controversial sporný
controversialist polemik
controversially sporně
controversially kontroverzně
controversy kontroverze
controversy spor
controversy polemika
controvert vyvracet
controvert popírat
controvertible sporný
contumacious kontumační
contumacy kontumace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy