Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
adsorbent adsorpční látka
adsorber adsorbér
adsorbing adsorbující
adsorption adsorpce
adsorption absorbce
adsorption water adsorpční voda
adsorption water capacity adsorpční vodní kapacita
adulate pochlebovat
adulation pochlebování
adulator pochlebník
adulatory lichotnický
adult zletilý
adult dospělý
adulterant znehodnocující látka
adulterate falšovaný
adulterate falšovat
adulterate pančovat
adulterated znehodnocený
adulteration falšování
adulteration nastavování pokrmů
adulteration falšování potravin
adulterator cizoložník
adulterator falšovatel
adulterer cizoložník
adulterers cizoložníci
adulteress cizoložnice
adulterise cizoložit
adulterous cizoložný
adultery cizoložství
adulthood dospělost
adults dospělí
adumbrate naznačit
adumbrate nastínit
adumbrate načrtnout
adumbrated naznačil
adumbrated načrtl
adumbration náčrtek
adust opálený
adust vyprahlý
advance podporovat
advance prosazovat
advance postupovat vpřed
advance platit předem
advance zálohovat
advance pokročit
advance dát zálohu
advance navrhovat
advance záloha
advance postupovat
advance pokrok
advance dělat pokroky
advance booking předprodej
advance copy signální výtisk
advance deposit kauce
advance in předem
advance in napřed
advance payment akontace
advanced pokrokový
advanced vyspělý
advanced moderní
advanced progresivní
advanced rozvinutý
advanced zvýšený
advanced zdokonalený
advanced pokročilý
advancement pokrok
advancement postup
advancement zdokonalení
advancement vývoj
advancement zlepšení
advancement povýšení
advancement vynález
advancements vynálezy
advances zálohy
advances postupuje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy