Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
convey vyjádřit
convey sdělovat
convey sdělit
convey dopravovat
convey dopravit
convey vézt
convey vozit
conveyable postupitelný
conveyance dopravní prostředek
conveyance přeprava
conveyancing převod vlastnických práv
conveyed vezl
conveyer transportér
conveyer dopravník
conveying přepravující
conveying dopravující
conveyor dopravní pás
conveyor dopravník
conveyor transportér
conveyor přepravce
conveyor dopravce
conveyor belt dopravník
conveyor belt dopravní pás
conveys veze
convict odsoudit
convicted usvědčený
convicted odsouzený
conviction přesvědčení
conviction odsouzení
conviction usvědčení
convictions odsouzení
convince přesvědčovat
convince přesvědčit
convinced přesvědčil
convinced přesvědčený
convinced přesvědčen
convinces přesvědčuje
convincible přesvědčitelný
convincing přesvědčující
convincing přesvědčivý
convincingly přesvědčivě
convincingness přesvědčivost
convivial žoviální
convivial družný
convivial veselý
conviviality veselost
convocation konvokace
convoke svolat
convolute svinutý
convolute stočený
convoluted spletitý
convoluted komplikovaný
convolution konvoluce
convolution komplikace
convolve svinout
convolved svinul se
convolved stočil se
convolvulus svlačec
convoy kolona
convoy konvoj
convulse zmítat se
convulsion křeč
convulsions nepokoje
convulsive křečovitý
convulsively křečovitě
Conway Conway
cony králičina
coo vrkat
coochie vagina
cook kuchařka
cook kuchař
cook vařit
cook uvařit
Cook Islands Cookovy Ostrovy
cook up uvařit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy