Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cooling chladivý
cooling ochlazování
cooling chlazení
coolish trochu chladný
coolish chladnější
coolish dosti chladný
coolly rozvážně
coolly chladně
coolness chladnost
cools ochlazuje
coon negr
coop kurník
coop někdy ve významu co-op - družstvo
coop in stěsnat
coop up vmáčknout
coop up stěsnat
cooparasitism kooparazitismus
cooper bednář
cooperage bednářství
cooperate spolupracovat
cooperated spolupracoval
cooperating kooperující
cooperation vzájemná pomoc
cooperation součinnost
cooperation kooperace
cooperation spolupráce
cooperative spolupracující
cooperative kooperativní
cooperative družstevní
cooperative družstvo
cooperatively kooperativně
cooperativeness kolegialita
cooperator družstevník
cooperator spolupracovník
coord (=coordinate) súradnica
coordinate souřadnice
coordinated koordinovaný
coordinates souřadnice
coordinates koordinuje
coordinating koordinující
coordinating koordinování
coordination koordinace
coordinator koordinátor
coot lyska
cootie veš
coowner spolumajitel
cop polda
cop policajt
cop flojd
cop-out vyhýbání se
copacetic úžasný
copacetic senzační
copacetic senza
copaiba kopajva
copal kopál
copartner spolupodílník
copartner společník
copartnership spolupodílnictví
copartnership spolupartnerství
cope zvládnout
cope zvládat
cope vyrovnat
cope with zvládat
cope with vyrovnat se s
cope with poradit si s
copeck kopejka
coped zvládnutý
coped překlenutý
Copeland Copeland
Copenhagen Kodaň
Copernican týkající se Koperníka
Copernicus Koperník
Copernicus polský astronom
copes zvládá
copes vypořádává se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy