Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
copes potýká se
copied zkopírovaný
copier kopírka
copiers kopírky
copies kopie
copilot druhý pilot
coping zvládání
coping kopírování
copious hojný
copiously vydatně
copiously hojně
copiousness hojnost
copiousness bohatost
coplanar koplanární
Copland Copland
Copley Copley
copolymer kopolymer
copolymerize kopolymerovat
copper policajt
copper měděný
copper polda
copper měď
copper rust měděnka
Copperfield postava
copperhead ploskolebec
copperplate mědirytina
coppersmith mědikovec
coppery měďnatý
coppice podrost
coppiced prosekal
coppiced prořezal
coppicing podrostní hospodářství (lesnictví)
copra kopra
coprocessor koprocesor
coprolalia koprolalie
coprolite koprolit
coprolith koprolit
coprophagous koprofágní
coprophagous živící se výkaly
coprophagy koprofagie
coprophilic microorganism koprofilní mikroorganismus
cops policajti
copse podrost
copse mlází
copter vrtulník
copter helikoptéra
Coptic koptský
copula spona
copulate kopulovat
copulation kopulace
copulative kopulativní
copulatory kopulační např. orgán
copy opisovat
copy číslo
copy výtisk
copy kopie
copy down opisovat
copy editor redaktor
copybook učebnicový
copybook příkladný
copycat napodobitel
copyhold závislá držba
copyhold nájemní statek
copyholder nájemce statku
copying kopírující
copyist plagiátor
copyright copyright
copyright autorské právo
Copyright Act autorský zákon
copyrighted vázaný autorským právem
copywriter reklamní textař
coquet koketa
coquet koketka
coquet koketovat
coquet koketní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy