Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
coquet flirtovat
coquetry koketování
coquette koketa
coquettish koketní
coquettishly koketně
coquettishness koketnost
coracle druh člunu
coral korálový
coral korál
coral reef korálový útes
Coral Sea Korálové moře
coral snake korálovec
coralline korálový
corbel krakorec
Corbett Corbett
Corcoran Corcoran
cord lano
cord šňůra
cord provaz
cordage lanoví
cordate srdcovitý
corded provázkový
cordial upřímný
cordial srdečný
cordiality srdečnost
cordiality přívětivost
cordially upřímně
cordially srdečně
cordially přívětivě
cordillera podélné horské pásmo
cordite kordit
corditis chorditida
cordless bezdrátový
Cordoba Cordoba
cordon kordón
cords kabely
corduroy manšestr
corduroy trousers manšestrové kalhoty
corduroys manšestrové kalhoty
cordwood sáhové dříví
cordwood rovnané dříví
core střed
core nitro
core jádřinec
core jaderník
core ohryzek
core dřeň
core jádro
core inflation jádro inflace
cored opatřený jádrem
coreopsis krásnoočko
corer vylupovač jader
cores jádra
Corey Corey
corf těžní koš
corgi korgi
coriander koriandr
coring odebírání jádra
Corinth Korint
Corinthian korintský
Coriolis force Coriolisova síla
corium korium
cork zazátkovat
cork zátka
cork korek
cork-screw vývrtka
corked zazátkovaný
corker trhák
corking zátkující
corking skvělý
corks zátky
corks korky
corkscrew vývrtka
corky korkový
corky korkovitý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy