Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
coronary thrombosis infarkt
coronary thrombosis koronární trombóza
coronate opatřený korunkou
coronation korunovace
coroner koroner
coronet korunka
coroneted šlechtický
coroneted okorunkovaný
coroutine společná rutina
corp a.s.
corpora korpus
corporal kaprál
corporal desátník
corporal punishment tělesný trest
corporate korporační
corporate korporativní
corporate společenský
corporate společný
corporate statutární
corporate korporační
corporate podnikový
corporate firemní
corporate body korporace
corporate body právnická osoba
corporate bond dluhopis vydaný korporací
corporate bond firemní obligace
corporate profit tax daň ze zisku korporací
corporate property korporační vlastnictví (vlastnictví obchodní společnosti)
corporately společně
corporation zastupitelstvo
corporation sdružení
corporation obchodní společnost
corporation korporace
corporation firma
corporation společnost
corporation společnost
corporation tax daň ze zisku korporací
corporations spolky
corporations společnosti
corporations korporace
corporatism korporativismus
corporatist korporativista
corporatist model of regulation korporatistický model řízení
corporeal tělesný
corporeality tělesnost
corporeally tělesně
corposant eliášův oheň
corps masa lidí
corps druh vojenského útvaru
corpse mrtvola
corpses mrtvoly
corpulence tělnatost
corpulence korpulence
corpulent tělnatý
corpus soubor
corpus korpus
corpus tělo
Corpus Christi město - Spojené státy americké
corpus delicti předmět doličný
corpuscle krvinka
corpuscular korpuskulární
corral ohrada
correct správný
correct opravovat
correct opravit
correctable opravitelný
corrected opravený
corrected korigován
correcting opravující
correcting opravný
correcting oprava
correcting napravující
correcting korekce
correction opravení
correction náprava

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy