Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
corroborated potvrdil
corroborated dosvědčil
corroborated dosvědčený
corroborating dosvědčující
corroboration potvrzení
corroborative podpůrný
corroboratory dosvědčující
corrode rozežírat
corrode korodovat
corroded zkorodovaný
corroded korodoval
corroding korozivní
corroding korodující
corroding korodování
corrosion koroze
corrosive žíravina
corrosive korozivní
corrosive water agresivní voda
corrugate zvrásnit
corrugate zvlnit
corrugated vlnitý
corrugation svraštění
corrugation zvrásnění
corrugation zvlnění
corrugation rýha
corrugation vlnitost
corrupt narušit
corrupt kazit
corrupt uplatnit
corrupt zkorumpovat
corrupt zkazit
corrupt podplácet
corrupt korumpovaný
corrupt narušený
corrupt porušený
corrupt podplatit
corrupt shnilý
corrupt úplatný
corrupt zkažený
corrupt vadný
corrupt practices úplatkářství
corrupted znehodnocený
corrupted zkorumpovaný
corrupted zkažený
corrupted prohnilý
corrupted narušený
corrupter ničitel
corrupter korupčník
corruptibility podplatitelnost
corruptible úplatný
corruptible podplatitelný
corrupting uplácení
corrupting kažení
corruption podplácení
corruption korupce
corruptive demoralizující
corruptive zhoubný
corruptive rozkladný
corruptly zkorumpovaně
corruptness zkorumpovanost
corrupts kazí
corsage květina na šaty
corsair pirát
corsair korzár
corse mrtvola archaicky
corselet korzelet
corset korzet
Corsica Korsika
corslet korzelet
cortege pohřební průvod
Cortes Cortes
cortex kůra
cortex dřeň
Cortez Cortez
cortical kortikální

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy