Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cortices mozkové kůry
corticosteroid kortikosteroid
corticosterone kortikosteron
cortisol kortizol
cortisol druh hormonu
cortisone kortizon
Cortland okres v USA
corundum korund
coruscant třpytivý
coruscant jiskřivý
coruscate jiskřit
coruscate blýskat se
coruscation třpyt
coruscation jiskření
coruscation blyštění
corvette korveta
corvine havranovitý
corvine havraní
corydalis dymnivka
corymb chocholík
coryza rýma
coryza koryza
cos kosinus
cos cos
cosecant kosekans
coseismic koseizmický
Cosgrove Cosgrove
cosier útulnější
cosigner spolupodepsaný
cosily útulně
cosily pohodlně
cosine kosinus
cosiness útulnost
cosiness pohodlí
cosmetic kosmetický
cosmetically kosmeticky
cosmetician kosmetik
cosmetics kosmetika
cosmetologist kosmetolog
cosmetologist kosmetik
cosmetology studium vzhledu
cosmic kosmický
cosmic vesmírný
cosmic ray kosmický paprsek
cosmic rays kosmické paprsky
cosmical kosmický
cosmically kosmicky
cosmogenic kosmogonický
cosmogeny kosmogonie
cosmogonic kosmogonický
cosmogony kosmogonie
cosmographer kosmograf
cosmography kosmografie
cosmological kosmologický
cosmologically kosmologicky
cosmologist kosmolog
cosmologists kosmologové
cosmology kosmologie
cosmonaut kosmonaut
cosmopolitan světoobčanský
cosmopolitan kosmopolitní
cosmopolitanism kosmopolitismus
cosmopolite kosmopolitní
cosmos vesmír
cosmos kosmos
cosmotron kosmotron
cosponsor spolupořadatel
cossack kozácký
cossack kozák
cossacks kozáci
cosset rozmazlovat
cosset hýčkat
cost výdaje
cost výdaje
cost náklady

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy