Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
advancing postupování
advantage přednost
advantage prospěch
advantage zvýhodnit
advantage využít
advantage výhoda
advantaged zvýhodnil
advantaged zvýhodněný
advantageous výhodný
advantageous prospěšný
advantageously prospěšně
advantageousness výhodnost
advantages výhody
advection přenos tepla
advection advekce
advection effect advekční jev
advective advektivní
advent advent
adventitious nahodilý
adventitious cizí
adventure dobrodružství
adventurer dobrodruh
adventurers dobrodruhové
adventures dobrodružství
adventuress dobrodružka
adventuring hledání dobrodružství
adventurism avanturismus
adventurous podnikavý
adventurous dobrodružný
adventurously dobrodružně
adventurousness dobrodružnost
adverb příslovečný
adverb adverbium
adverb příslovce
adverbial příslovečný
adverbial participle přechodník
adverbs příslovce
adversarial soupeřící
adversaries protivníci
adversaries odpůrci
adversary sok
adversary protivník
adversary odpůrce
adversative odporovací
adverse příznivý
adverse stojící v opozici
adverse nepříznivý
adverse balance of trade nepříznivá /negativní/ obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
adverse claim protistrana
adverse claim protinárok
adversely nepříznivě
adversity nepřízeň
adversity bída
adversity nepřízeň osudu
adversity neštěstí
advert reklama
advert přesvědčit
advertence upozornění
advertence soustředěnost
advertise propagovat
advertise inzerovat
advertised propagovaný
advertised inzerovaný
advertisement reklama
advertisement inzerát
advertisements reklamy
advertisements inzeráty
advertiser inzerent
advertisers inzerenti
advertises inzeruje
advertising inzerující
advertising reklamní
advertising inzertní
advertising inzerce

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy