Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cost cost/cost/cost
cost stojí
cost stál
cost stát
cost náklad
cost cena
cost a pretty penny stát mnoho peněz
cost advantage výhoda nižších nákladů
cost an arm and a leg stát mnoho peněz
cost cutting snížení nákladů
cost effective nákladově efektivní
cost effectiveness efektivnost nákladů
cost effectiveness analysis. analýza efektivnosti nákladů
cost of capital náklady (cena) kapitálu
cost of labour náklady práce
cost of living životní náklady
cost of sales prodejní náklady
cost price výrobní cena
cost price nákupní cena
cost price nákladová cena
cost you stát mnoho úsilí
cost you stát mnoho peněz
cost-efficient nákladově efektivní
cost-push inflation inflace tlačená náklady
cost-push inflation nákladová inflace
Costa Costa
Costa Rica Kostarika
costal žeberní
costate žebernatý
costed měl náklady
Costello Costello
costermonger pouliční prodavač
costing kalkulace
costing propočet
costingness náročnost
costings rozpočty
costings kalkulace
costless bezplatný
costlier nákladnější
costlier dražší
costliest nejnákladnější
costliness nákladnost
costly drahý
costly draze
costly nákladný
costs náklady
costs výdaje
costs stojí
costume kostým
costume jewellery bižuterie
costumer kostýmář
costumes kostýmy
costumier výrobce kostýmů
costumier obchodník s kostýmy
cosy útulný
cosy pohodlný
cot postýlka
cot kolébka
cotangent kotangens
cote kotec
coterie kotérie
coterie klika
coterminous současný
cotillion kotilión
cotinine látka vznikající rozkladem nikotinu
cotoneaster skalník
COTS Commercial Off-the-Shelf
cottage chata
cottage chaloupka
cottage chalupa
cottage domek
cottage cheese tvaroh
cottage industry domácký průmysl
cottager chatař
cottager chalupník

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy