Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cottager chalupář
cottager domkář
cotter závlačka
cotter pin závlačka
cottier nájemce půdy
cotton bavlněný
cotton bavlna
cotton candy cukrová vata
cotton gin čistička bavlny
cotton picker negr
cotton to that věřit něčemu
cotton wool vata
cotton-picking kradení
cottonmouth ploskolebec vodní
cottonmouth druh jedovatého hada
cottonpicking kradení
cottonseed bavlníkové semeno
cottontail divoký králík
cottonwood americký topol
cottony bavlnovitý
cottony podobný bavlně
Cottrell Cottrell
cotyledon rostlinná děloha
cotyledon kotyledon
cotyloid číškovitý
cotyloid šálkovitý
couch lehátko
couch divan
couch gaučový
couch stylizovat
couch pohovka
couch gauč
couch potato osoba sledující často televizi
couched formulovaný
couches gauče
couchette lehátko
cougar puma
cougars pumy
cough zakašlání
cough kašlání
cough zakašlat
cough kašel
cough kašlat
cough drop bonbon proti kašli
cough out vykašlat
cough up vykašlat
coughed kašlal
coughing kašlání
coughs kašle
could mohl by
could uměl
could mohl
could have mohl
couldn t neuměl
couldn t nemohl
couldn´t nemohl by
coulisse kulisa
coulisse zákulisí
couloir kuloár
coulomb coulomb
coulomb jednotka elektrického náboje
coulter předradlička
Coulter Coulter
coumarone kumaron
council koncil
council kolegium
council rada
councillor radní
councillors radní
councils rady
councils koncily
councils zasedání
counsel právní zástupce
counsel obhajoba
counsel rada

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy