Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
counsel konzultace
counselled poradil
counselling poradenství
counsellor poradce
counselor poradce
count četnost
count odpočítat
count napočítat
count počet
count spočítat
count počítat
Count hrabě
count down odpočítávat
count down odpočítat
count in započítat
count off odpočítat
count on spoléhat se na
count out odpočítat
count up sčítání
count up spočítat
count up sečíst
count your chickens before they hatch spoléhat na plán
countability spočitatelnost
countable spočetný
countably spočitatelně
countably počitatelně
countdown odpočítávání
counted zahrnutý
counted spočítaný
counted počítaný
countenance nálada
countenance výraz
counter kontr
counter počitadlo
counter čítač
counter pult
counter počitač
counter-attack protiútok
counter-blow protiúder
counter-claim protipohledávka
counter-claim protinárok
counter-culture kultura mimo oficiálního rámce
counter-insurgency vládní potlačení vzpoury
counter-intelligence kontrašpionáž
counter-intuitive neintuitivní
counter-offensive protiofenzíva
counter-productive kontraproduktivní
counter-productive protichůdný
counter-productive rozporný
counter-productive kontraproduktivní
counter-revolution kontrarevoluce
counter-revolutionary kontrarevoluční
counter-revolutionary kontrarevolucionář
counter-tenor vysoký tenor
counteract mařit
counteract jednat proti
counteract klást odpor
counteraction protiopatření
counteraction protiakce
counteraction neutralizace
counteractive opačný
counterargument protiargument
counterattack protiútok
counterbackwater dike zpětná hráz
counterbalance protiváha
counterbalanced vyvážený
counterbalancing vyvažování
counterblast energický protest
counterblow protiúder
counterbore válcově zahloubit
counterbore válcové zahloubení
counterchange zaměnit
counterchange vystřídat
countercharge protižaloba
countercheck překontrolování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy