Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
countercheck překontrolovat
counterclaim protipohledávka
counterclaim protinárok
counterclockwise levotočivý
counterculture kultura mimo oficiálního rámce
counterculture podzemní kultura
counterculture alternativní kultura
countercurrent protiproud
countered vyvažoval
countered odporoval
countered kontroval
countered čelil
counterespionage kontrarozvědka
counterespionage kontrašpionáž
counterexample protipříklad
counterexamples protipříklady
counterfeit podvrh
counterfeit padělek
counterfeit padělat
counterfeiter podvodník
counterfeiter padělatel
counterfeiter falšovatel
counterfeiting padělání
counterfeiting falšování
counterfire protipalba
counterfire odvetná palba
counterflow protiproud
counterfoil stvrzenka
counterglow protisoumrak
countering vyvažování
countering kontrování
countering čelení
counterinsurgency vládní potlačení vzpoury
counterintelligence kontrarozvědka
counterintelligence kontrašpionáž
counterintuitive neintuitivní
counterman prodavač
countermand zrušit
countermand stornovat
countermand odvolat
countermand anulovat
countermarch pochod proti směru
countermeasure protiopatření
countermine podkop
countermove protitah
counteroffensive protiofenziva
counteroffer protinabídka
counterpane přehoz na postel
counterpart protějšek
counterparts protějšky
counterparts doplňky
counterplea námitky
counterpoint kontrapunkt
counterpoise vyvážit
counterpoise protiváha
counterpressure protitlak
counterproductive brzdící
counterproductive kontraproduktivní
counterproposal protinávrh
counterproposal protinabídka
counterpunch protiúder
counterrevolution kontrarevoluce
counterrevolutionary kontrarevoluční
counterrevolutionary kontrarevolucionář
counters pulty
counters odporuje
counters čelí
countersign ratifikovat
countersignature kontrasignatura
countersigned stvrzený
countersigned ratifikovaný
countersink zahloubit
counterspy kontrarozvědčík
counterstrike protiúder
countersunk zapuštěný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy