Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
countertenor vysoký tenor
countertenor alt
countertrade výměnný obchod
countervail vyrovnat se
counterweight vyvážit
counterweight protiváha
countess hraběnka
counties hrabství
counting počítání
countless nespočetný
countless nesčetný
countor furrow irrigation zone přeronový pás
countries země
countrified vesnický
countrified venkovský
country selský
country vlast
country stát
country venkov
country kraj
country země
country chalet chata
country cottage chata
country music lidová hudba
countryfied venkované
countryman venkovan
countryman krajan
countryman rodák
countrymen venkované
countrymen krajané
countryside příroda
countryside venkov
countryside krajina
countrywide celonárodně
countrywoman krajanka
counts počítá
county hrabství
county seat okresní město
county seat krajské město
coup puč
coup bravurní kousek
coup de grace rána z milosti
coupe kupé
couple spojit
couple pojit
couple dvojice
couple spojovat
couple spojit se
couple spárovat
couple párovat
couple manželé
couple pár
couple on připojit
coupled spřažený
coupler spojovač
coupler odbočnice
coupler konektor
coupler spojka
coupler vazební člen
coupler rychlospojka
couples páry
couplet dvojverší
coupling propojení
coupling párování
coupling vazba
coupon tiket
coupon kupon
coupon bon
coupon kupon
coupon bond kuponová obligace
coupon rate kuponová sazba
coupons kupóny
courage odvaha
courageous odvážný
courageously statečně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy