Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
courageousness statečnost
courageousness odvážnost
courgette cuketa
courier průvodce
courier posel
courier kurýr
Courland Kuronsko
course závodní dráha
course závodiště
course průběh
course cesta
course běh
course směr
course kurs
course postup
course kurz
course chod
course dráha
course of events dění
course of treatment léčení
course you can samozřejmě že to zvládneš
coursebook učebnice
courser
courses kurzy
courseware výukový software
coursework celoroční práce
court kurt
court dvorní
court dvorec
court soud
court sál
court soudní
court dvůr
court dvořit se
court shoes lodičky (dámské boty)
court-martial vojenský válečný soud
courteous dvorný
courteously dvorně
courteousness zdvořilost
courteousness galantnost
courtesan kurtizána
courtesy ohleduplnost
courtesy svolení
courtesy zdvořilost
courtesy úklona
courtesy neplacený
courtesy laskavost
courtesy se souhlasem
courtesy of ... jsou od
courthouse soudní budova
courthouse soud
courtier dvořan
courtiers dvořané
courting námluvy
courting namlouvání
courting dvoření
courtliness uhlazenost
courtliness elegance
courtly uhlazený
courtly elegantně
Courtney Courtney
courtroom soudní síň
courts soudy
courts kurty
courts nádvoří
courtship známost
courtship dvoření
courtship námluvy
courtyard nádvoří
couscous kuskus
cousin bratránek
cousin sestřenice
cousin bratranec
cousinly bratranecky
cousins sestřenice

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy