Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cousins bratranci
coutor pomocník
couture krejčovské umění
couturier krejčí
couvade kuváda
covalence kovalence
covalent kovalentní
covalently kovalentně
covariance kovariance
cove zátoka
coven sabat
covenant úmluva
covenant smlouva
covenant závazek
covenant stanovy
covenant slavnostní smlouva
covenant slavnostně se zavázat
covenant dohoda
covenant pakt
covenants závazky
covenants smlouvy
covenants dohody
Coventry Coventry
cover úkryt
cover zastřešit
cover zahalit
cover zaclonit
cover víčko
cover ujet
cover ubrus
cover příklop
cover přikrývka
cover přehoz
cover potah
cover pokrývka
cover povlak
cover plášť
cover krytí
cover zastřít
cover skrýt
cover poklička
cover pokrývat
cover přikrývat
cover víko
cover ručit
cover příbor
cover obálka
cover obalit
cover obal
cover krycí
cover hradit
cover deska
cover zakrýt
cover přikrýt
cover pokrýt
cover krýt
cover crop krycí plodina
cover for me pracuj za mne
cover up zakrývat
cover up zakrýt
cover with přikrýt
cover-up kamufláž
coverage zpravodajství
coverage zaměření
coverage pokrytí
coverage pole působnosti
coverage rozsah
coverage dosah
coverall plášť
covered přikrytý
covered krytý
covered market tržiště
covered wagon vůz krytý plachtou
covered wagon krytý vůz
covering krytina

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy