Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
covering kryt
covering krytí
covering of buried drain piping zatrušování
coverlet pokrývka
covers kryty
covers kryje
covert zakrytý
covert skrytý
covert skrýš
covert houština
covertly tajně
covertly skrytě
coverture přikrývka
coverture kryt
covet prahnout
covet bažit
coveted vyhledávaný
coveted kýžený
covetous žádostivý
covetous prahnoucí
covetous chamtivý
covetousness žádostivost
covetousness dychtivost
covey hejno
cow kráva
cow-boy pasák dobytka
cow-pie kraví lejno
Cowan Cowan
coward zbabělec
cowardice zbabělost
cowardliness zbabělost
cowardly zbabělý
cowards zbabělci
cowbell kravský zvon
cowberry brusinka
cowboy pasák dobytka
cowboy kovboj
cowboy hat kovbojský klobouk
cowboys honáci
cowboys kovbojové
cower krčit se
cowering zbabělý
cowgirl žena krotící koně
cowhand pasák krav
cowherd ošetřovatel krav
cowhide hovězí useň
cowhouse chlév
cowhouse kravín
cowl přední kapota
cowl kutna
cowl kápě
cowlick neposlušná kadeř
cowling kryt
cowling kapota
cowman chovatel dobytka
cowpat kravinec
cowpea vigna
cowpie kraví lejno
cowpoke honák
cowpoke pasák krav
cowpox kravské neštovice
cowpuncher honák
cowpuncher kovboj
cowrie zavinutec
cowrie druh měkkýše
cowry kauri
cows krávy
cowshed kravín
cowslip prvosenka
cowslip petrklíč
Cowtown Calgary
cox kormidelník
coxa kyčel
coxal kyčelní
coxcomb floutek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy