Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
advertising reklama
advertising propagace
adverts reklamy
adverts inzeráty
advice sdělení
advice ponaučení
advice pokyn
advice oznámení
advice avízo
advice rada
advice poradit
advice of credit dobropis
advice of delivery doručenka
advisability vhodnost
advisable doporučeníhodný
advisable vhodný
advisably po zralé úvaze
advise avizovat
advise radit
advise poradit
advise doporučit
advise her to try a drier climate doporučuji jí zkusit sušší prostředí
advise prudence raďte opatrně
advise them of the consequences poučte je o následcích
advise them of their rights informujte je o jejich právech
advised uvážený
advised poradil
advised informovaný
advisedly vědomě
advisedly uváženě
advisedly rozvážně
advisement rada
adviser rádce
adviser poradce
advisers poradci
advises radí
advising radící
advising doporučující
advisor poradce
advisor poradce
advisory poradenský
advisory poradní
advocacy obhajování
advocacy advokacie
advocacy obhajoba
advocate zastánce
advocate obhájce
advocate zastávat se
advocate právní poradce
advocate obhajovat
advocate advokát
advocated obhajovaný
advocates právní poradci
advocating zastupování
adze tesařská sekera
adze širočina
Aegean egejský
aegis záštita
aegis ochrana
Aeneas Aeneás
Aeneas obránce Tróje
Aeneas dardanský princ
aeolian navátý
aeon věk
aeon věčnost
aeon eón
aeon éra
aerate provzdušňovat
aerate provzdušit
aerate kypřit
aerated provzdušnil
aerated provzdušněný
aerated okysličil
aerated water sodovka
aeration aerace (vody)

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy