Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
crappy mizerný
craps hra v kostky
crapshooter hráč v kostky
crapulence opilství
crapulent nestřídmý
crapulous nestřídmý
crash zaburácet
crash zaburácení
crash třeskot
crash třesknout
crash srážka
crash rána
crash náraz
crash kolize
crash narazit
crash dunění
crash bouračka
crash havarovat
crash nárazový
crash třesk
crash srazit se
crash rozbít
crash pád
crash havárie
crash a party přijít na večírek bez pozvání
crash course rychlokurz
crash helmet přilba
crash helmet ochranná přílba
crash into narazit do
crash landing nouzové přistání
crash landing havarijní přistání
crash-land přistát bez podvozku
crashed sražený
crashed rozbitý
crasher nevítaný host
crashes srážky
crashing srážení
crashing naprostý
crashland přistát bez podvozku
crass hloupý
crasser omezenější
crassitude zabedněnost
crassitude omezenost
crassitude hrubost
crassitude hloupost
crassly hloupě
crassness omezenost
crassness hloupost
crate přepravka
crate basa
crater kráter
craters krátery
cravat kravata
crave nutně potřebovat
crave žadonit
crave dychtit
crave dožadovat se
craved žadonil
craved dychtil
craved nutně potřeboval
craven zbabělý
cravenly zbaběle
craving žádostivý
craving žádostivost
craving toužení
craving toužebný
craving touha
craving dožadování
craw žaludek
craw vole
craw ptačí vole
crawfish langusta
Crawford Crawford
crawl kraul
crawl lezení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy