Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
crease varhánek
crease přehyb
crease pomačkání
crease pomačkat
crease ohyb
crease mačkat
crease drážka
crease drážkovat
crease zvrásnit
crease vráska
crease-resistant nemačkavý
creased zmačkaný
creased vrásčitý
creased pomačkaný
creaseless nezmačkaný
creaseless nezvrásněný
creaseless bez vrásek
creaseproof nemačkavý
creasing přehýbání
creasing mačkání
creasy zmuchlaný
creatable vytvořitelný
create vytvářet
create utvářet
create stvořit
create vytvořit
create utvořit
create tvořit
created vytvořil
created vytvořený
created capital vytvořený kapitál
creates vytváří
creates tvoří
creatine kreatin
creating vytvářející
creating tvoření
creation vytvoření
creation stvoření
creation budování
creation dílo
creation tvorstvo
creation tvoření
creation výmysl
creation vytváření
creation vznik
creation tvorba
creation kreace
creation výtvor
creationism kreacionismus
creationist kreacionista
creations díla
creative výtvarný
creative vytvářející
creative tvořivý
creative tvůrčí
creatively tvořivě
creatively kreativně
creativeness tvořivost
creativeness kreativnost
creativity tvořivost
creator tvůrce
creators tvůrci
creature člověk
creature zvíře
creature bytost
creature kreatura
creature nestvůra
creature výtvor
creature tvor
creature stvoření
creature comforts hmotné potřeby
creatures zvířata
creatures bytosti
creatures tvorové
creche jesle

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy