Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
credence víra
credential doporučující
credential doporučení
credentials doklady
credentials pověřovací
credibility spolehlivost
credibility důvěryhodnost
credible spolehlivý
credible důvěryhodný
credible věrohodný
credible přesvědčivý
credibly věrohodně
credibly důvěryhodně
credit kredit
credit zápočet
credit úvěr
credit kredit
credit úvěr
credit příspěvek
credit čest
credit advice dobropis
credit bank úvěrová banka
credit book index (vysokoškolsky)
credit card úvěrová karta
credit card kreditní karta
credit facilities úvěrový příslib
credit limit úvěrový limit
credit limit kreditní limit
credit line úvěrový limit
credit line hranice úvěru
credit note dobropis
credit policy úvěrová politika
credit rating hodnocení úvěruschopnosti
credit rating hodnocení úvěru
credit side strana účtu ?dal?
credit terms podmínky poskytování úvěru
credit union úvěrový svaz
credit union úvěrová společnost
credit union Družstevní záložna
credit v připsat
creditability chvályhodnost
creditable započitatelný
creditable solidní
creditable chválihodný
creditably úctyhodně
credited zmiňovaný
credited připisovaný
crediting připsání
creditor věřitel
creditor country věřitelský stát
credits úvěry
credits titulky
credits příspěvky
creditworthiness úvěrová spolehlivost
creditworthiness úvěruschopnost
creditworthy úvěruschopný
credo krédo
credulity důvěřivost
credulous důvěřivý
Cree Cree
creed vyznání
creeds vyznání
creek záliv
creek zátoka
creek potok
creel proutěný košík
creeling návlek
creep vloudit se
creep vkrást se
creep vetřít se
creep prokluzování
creep prokluz
creep prokluzovat
creep krabatit se
creep podlézavec

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy