Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
criminal careless trestuhodná nedbalost
criminal connexion cizoložství
criminal contempt urážka soudu
criminal conversation cizoložství
criminal idiot trestuhodný idiot
Criminal Investigation Department oddělení pro vyšetřování u britské policie
criminalisation kriminalizování
criminalise kriminalizovat
criminalised kriminalizoval
criminality kriminalita
criminally trestuhodně
criminally trestně
criminals zločinci
criminals kriminálníci
criminate obviňovat
criminological kriminologický
criminologist kriminalista
criminology kriminologie
crimp zvlnění
crimp házet klacky pod nohy
crimp klacek pod nohy
crimp překážka
crimper stroj ke kadeření
crimson rudý
cringe zděsit
cringed zděsil se
crinkle záhyb
crinkle vráska
crinkly zvlněný
crinkly zkroucený
crinkly vrásčitý
crinkly vlnitý
crinkly zakroucený
crinoid lilijice
crinoline krinolína
crinoline druh sukně
cripe sakra
cripes sakra
cripple zmrzačit
cripple ochromit
cripple mrzák
crippled zmrzačený
cripples mrzačí
cripples mrzáci
crippling zmrzačení
crises krize
crisis krize
crisp křehký
crisp křupavý
crisp chrupat
crisper něco křupavé
crispier křupavější
crispiest nejkřupavější
Crispin Crispin
crispiness chřupavost
crisply křupavě
crispness křehkost
crispness chřupavost
crispness křupavost
crisps křupky
crisps brambůrky
crisps křupavé lupínky
crispy křupavý
crisscross křižovat
criteria kritéria
criteria polutanty
criterion kritérium
critic kritik
critical kritický
critical rozhodující
critical effect kritický účinek
critical information důležitá informace
critical landscape state kritický stav krajiny
critical Load kritická zátěže
critical loads. kritická zátěž

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy